ZAPYTANIA OFERTOWE

W związku z planowaną realizacją ramach projektu pt: „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm Tempus Telecom poprzez wprowadzenie do oferty nowej usługi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”, Działanie 1.05: Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), Tempus Telecom Wojciech Winkel realizuje procedurę zapytań ofertowych o udzielenie zamówienia na zakup poszczególnych elementów projektu:

 

Środki trwałe:ZAKOŃCZONE

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 wraz z wymaganymi załącznikami – Tempus_Telecom_WW-zapytanie_ofertowe_2-2017.pdf

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 2/2017 – TTWW_zalacznik1_formularz_ofertowy_srodki_trwale.docx

Protokół wyboru ofert - protokol_z_wyboru_ofert_TTWW-srodki_trwale.pdf

 

Dedykowany system informatyczny składający się z 12 modułów - ZAKOŃCZONE

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 wraz z wymaganymi załącznikami – Tempus_Telecom_WW-zapytanie_ofertowe_1-2017.pdf

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 1/2017 – TTWW_zalacznik1_formularz_ofertowy_system.docx

Protokół wyboru ofert – TTWW_protokol_z_wyboru_ofert-system.pdf

 

 

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - ZAKOŃCZONE

 

W związku z planowaną realizacją ramach projektu pt: „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm Tempus Telecom poprzez wprowadzenie do oferty nowej usługi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”, Działanie 1.05: Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),

Tempus Telecom Wojciech Winkel realizuje rozeznanie cenowe rynku w celu oszacowania wartości zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia na zakup poszczególnych elementów projektu:

 
 

Środki trwałe

Rozeznanie rynku – szacowanie wartości zamówienia na zakup środków trwałych – rozeznanie_rynku_srodki_trwale.pdf

Załącznik nr 1 do rozeznania rynku – szacowanie wartości zamówienia na zakup środków trwałych – Formularz cenowy TTWW_rozeznanie_rynku_srodki_trwale_zalacznik1_formularz_cenowy.docx

 

Dedykowany system informatyczny składający się z 12 modułów

Rozeznanie rynku – szacowanie wartości zamówienia na zakup dedykowanego systemu informatycznego – rozeznanie_rynku_system.pdf

Załącznik nr 1 do rozeznania rynku – szacowanie wartości zamówienia na zakup dedykowanego systemu informatycznego – Formularz cenowy TTWW_rozeznanie_rynku_system_zalacznik1_formularz_cenowy.docx