POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.tempus.net.pl jest
   Tempus Telecom Wojciech Winkel ,
  ul. Marcelińska 92,
  60-324 Poznań,
  NIP 8511485149,
  REGON 811887337,
  adres poczty elektronicznej: info@tempus.net.pl,
  dalej zwana ,,Administratorem”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Wszelkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy składać na adres naszego Inspektora Ochrony Danych-
  pod adresem: info@tempus.net.pl
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR).
 4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem;
  b) zbierane dla oznaczonych, zgodnie z prawem celów i niepoddawane dalszem przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  c)merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II.ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

 1. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, a ich zakres zależy od rodzaju świadczonej usługi. Dane osobowe, które przetwarza Administrator to przede wszystkim: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu oraz dane zawarte w treści przesłanej do nas wiadomości, które otrzymujemy od Państwa
  w skutek Państwa dobrowolnej zgody.

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA DANYCH

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a) udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do nas telefonicznie oraz przesłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej –
  przetwarzanie opiera się na art. 6 ust 1 lit.f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z naszymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży towarów i usług;
  b) podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, np. przesłania dopasowanej do Państwa potrzeb oferty usług Administratora- przetwarzanie na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO tj. przeprowadzenie działań niezbędnych do zawarcia umowy lub działań podjętych przed jej zawarciem;
  c) przesyłania treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji na który wyrazili Państwo dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres i/lub powiadomienie telefoniczne (SMS/MMS) w celu prezentacji ofert i warunków handlowych- przetwarzanie w oparciu o art. 6 ust.1 lit.f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z naszymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży towarów i usług.
 2.  

IV. OKRES PRZETWARZANIA

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane tj. przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi
  na zapytanie otrzymane telefonicznie lub przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu ostatniego kontaktu.
 2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celu dla którego zostały zebrane,
  nie dłużej niż do czasu jej odwołania.
 3. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa
  przed upływem 30 dni.
 1.  

V. ODBIORCY DANYCH

 1. Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak podmioty dostarczające i obsługujące systemy lub rozwiązania informatyczne,
  podmioty wspierające w obsłudze strony internetowej oraz kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz Tempus Telecom Wojciech Winkel.

VI.PRAWA OSÓB

 1. W każdym czasie mają Państwo możliwość do:
  a) wycofania zgody wobec przetwarzania;
  b) żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  c)żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  d)żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 2. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: info@tempus.net.pl
  W sytuacji chęci wycofania zgody należy przesłać wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który przesyłane są wiadomości do nas.
  Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści, w tym marketingowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
  W razie wątpliwości w kwestii uszanowania przysługujących Państwu praw, mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).

 

VII. PLIKI ‘’COOKIES’’

 1. Strona internetowa  www.tempus.net.pl korzysta z informacji, zapisywanych za pomocą plików ,,cookies” (tzw. Ciasteczka), czyli danych informatycznych, przechowywanych
  w urządzeniach końcowych użytkowników do korzystania ze stron internetowych, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z urządzenia końcowego.
  Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlać stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji.
  Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Informacje szczegółowe:
  a) Brak zmiany po Państwa stronie jako Usługobiorcy, ustawień przeglądarki jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie;
  b) Pliki ,,cookies” używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników, optymalizacji z niej korzystania oraz tworzenia zagregowanych statystyk ;
  c) Instalacja plików ,,cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej.
 1. W ramach strony internetowej stosowane są cookies:
  a) ,,stałe”- pozostają na Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików ,,cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia;
  b) ,,sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
 1. Mają Państwo prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików ,,cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
  Szczegółowe informacje o możliwości. 

KONTAKT

ADRES:

UL. MARCELIŃSKA 92, 60-324 POZNAŃ

E-MAIL:

INFO@TEMPUS.NET.PL

INFOLINIA:

801 081 017

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/GrupaTempus/