TRANSMISJA DANYCH

PVC

 • Transmisja skierowana dla Klientów posiadających dwa oddziały i chcących na bieżąco wymieniać się danymi.
  PVC realizowane jest między dwoma urządzeniami przekazującymi informacje tworząc zintegrowany system transmisji danych.
 • Obwód PVC jest zestawiany na stałe i pracuje tylko w trybie transmisji danych. Stosowany jest w sytuacjach, gdy transmisja między stacjami jest stała.
 • PVC są odpowiednikami łączy dzierżawionych, kreowane są w sieci pakietowej (X.25, Frame Relay) pomiędzy użytkownikami końcowymi, zawsze przed rozpoczęciem transmisji.

VPN

 • Wychodząc naprzeciw wzrastającemu zapotrzebowaniu Klienta na sieci wydzielone i wysoką jakość transmisji danych oferujemy technologię VPN.
 • Pozwala ona na stworzenie prywatnej sieci między rozproszonymi po całym świecie lokalizacjami firmy.
  Oprócz wykorzystywania dedykowanych połączeń, VPN stosują połączenia internetowe przebiegające od sieci prywatnej lub korporacyjnej do punktu zdalnego albo zdalnego użytkownika. Wirtualna sieć zbudowana jest w oparciu o protokół IP.
 • W przypadku wielu filii jednej firmy umożliwia tworzenie połączeń intranetowych. Chcąc się jednak wymieniać danymi z innymi firmami VPN daje możliwość połączenia ekstranetowego. Opłata za usługę sieci VPN zależy od stopnia wykorzystania zasobów sieci publicznej.

 MPLS

 • Najistotniejszym aspektem rozwiązań IP MPLS jest zapewnienie przez sieć wysokiej jakości transmisji danych pochodzących z różnych źródeł
  (głos, istotne dane biznesowe, dostęp do poczty oraz www).
 • Usługa zapewnia całkowite odizolowanie transmisji danych od Internetu, co sprawia, że technologia ta jest bezpieczna.
  IP MPLS skierowana jest do firmy, która posiada oddziały rozproszone po całym kraju, musi zapewnić możliwość wymiany informacji między nimi.
 • Rozwinięta sieć kanałów sprzedaży, złożone procesy produkcji, skomplikowana logistyka działań firmy – wszystko to sprawia, że efektywny przepływ informacji między poszczególnymi oddziałami firmy staje się elementem kluczowym dla swobodnego działania i uzyskania przewagi nad konkurencją.
 

Korzyści:

 • Bezpieczny outsourcing telekomunikacyjny.

 • Oszczędności finansowe – ograniczenie kosztów operacyjnych, brak wydatków infrastrukturalnych.

 • Prostota integracji rozproszonych systemów informatycznych (firmy wielodziałowe mogą łączyć platform IT w jedną logiczną całość, dzięki czemu praca
  w oddziałach sprawia wrażenie pracy w sieci lokalnej LAN.)

 • Efektywne zarządzanie pasmem – możliwość dzielenia ruchu w sieci na klasy i przyznawania im odpowiednich priorytetów.

 • Dostęp do wielu usług dodatkowych.

 • Najwyższa jakość – gwarancja pasma oraz najmniejszych możliwych strat i opóźnień.

 • Gwarancja – SLA (Service Level Agreement) – dzięki temu, że sieć charakteryzuje się wysoką stabilnością.

 • Usługa ma charakter kompletnego rozwiązania (end to end) – Operator zapewnia łącze dostępowe oraz urządzenia końcowe.

 • Jedno zamówienie, jeden kontrakt, jedna dostawa, jeden kontakt.

Jedno miejsce zgłaszania awarii – przez całą dobę, cały tydzień, cały rok.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego w celu uzyskania pełnej oferty handlowej. 

 
 

KONTAKT

ADRES

UL. MARCELIŃSKA 92,
60-324 POZNAŃ

E-MAIL

INFO@TEMPUS.NET.PL

INFOLINIA

801 081 017